Update Coronavirus

17-03-2020

Wij staan voor u klaar !!

Auto Cammingha scherpt haar veiligheidsmaatregelen extra aan na de nieuwe aankondiging van het kabinet en RIVM.  Wij gaan ervan uit dat u zich ook aan deze maatregelen houdt. Heeft u koorts? Breng uw auto niet langs ten tijde dat u koorts  heeft. Wij gaan ervan uit dat u niet langs komt maar dat u ons belt.  Samen maken we dan afspraken over hoe verder, we kunnen de  afspraak dan in overleg uitstellen. Wij vermijden lichamelijk contact, blijven op een veilig afstand  (±1,5 meter) en schudden geen handen meer.  Wij wassen onze handen zorgvuldig en met grote regelmaat.  Wij maken de oppervlaktes die wij aangeraakt hebben goed  schoon voordat u uw auto weer meeneemt. Voor een ieder die liever niet de deur uit gaat hebben we de  komende weken ook een volledige haal & breng service  (uiteraard kosteloos in Leeuwarden en naaste omgeving)  voor auto's die naar de werkplaats moeten.  Ook kunnen we het vervangend vervoer bij u brengen.  Dit geld zowel voor bestaande als nieuwe afspraken. Zodat wij  fysiek contact zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wilt u hier gebruik van maken of heeft u andere vragen ?  dan kunt u contact opnemen via 058-2880918